UPLIFT og FNs globale mål

Sustainable development goals (SDG) er FNs nye tusenårsmål (2015–30). Fattigdoms-bekjempelse står sentralt. Reduksjon av andelen av verdens fattige som ikke kan lese og skrive er nøkkelen. Et stikkord er transformative learning.
Interessant da, at Uganda siden 2001 har hatt en banebrytende privat organisasjon ved navn UPLIFT (Uganda Programme of Literacy for Transformation). UPLIFT Uganda har sitt virke i West Nile-regionen, der de har lært over 25.000 voksne å lese og skrive. les mer

UPLIFT i globalt perspektiv

FNs globale målNår vi vet at UPLIFT har gjennomført sine 15 år i pakt med de første Tusenårsmålene, kan det være interessant å relatere fortsatt virksomhet til de nye SDG.
Blant de fem første hovedmålene utgjør hele 3 av dem –No Poverty / Quality Education / Gender Equality – UPLIFT-programmets overordnede mål. Ja, de gir faktisk UPLIFT sin eksistensberettigelse. Les mer

Har du lyst til å støtte arbeidet?

Hjelp til selvhjelp

Bidrag til UPLIFTs arbeid mottas med stor takk. Du kan også støtte Venner av UPLIFT ved å informere og invitere andre. VUP har gjort det enkelt å delta. les mer

gavekort

En gave til vekst! Et gavekort på kr 500,-
gir lese- og skriveundervisning til ti kvinner i Uganda i ett år. Les mer

UPLIFT har venner i Norge

Vi har latt oss berøre av et utviklingsarbeid som hva frivillig innsats angår, kanskje savner sidestykke. Hvert år lærer UPLIFT 1.500 voksne å lese og skrive, - på eget morsmål. Fire av fem er kvinner.
Tenk hvilken forskjell det blir for en kvinne i en avsides landsby å kunne skrive et brev, tolke en resept for syke barn, lese en avis, eller lage et enkelt regnskap for torghandel. Eller hjelpe et barn med skolearbeid?
Norske venner har opprettet en forening til støtte for UPLIFTs virksomhet. Vårt formål er å spre informasjon og skaffe til veie økonomiske midler som UPLIFT trenger for å opprettholde sin innsats og nå stadig flere. les mer
Venner av UPLIFT | Org.nr: 998 871 034 | Margit Haslunds veg 26, 2614 Lillehammer - NORWAY | Tlf.: 0047 930 25 414