Kwiyucwiny Grace Freedom”I would like to thank you for coming to Zombo District for the graduation of the Uplift learners. I thank you very much for your support and a future and confidence you have built in our people thru the Uplift programme. More than ever before, we now need to link the learners to practical activities that can improve their socioeconomic life - agric, health care, income generation, etc. It was nice interacting with you and we look forward to more interaction, God willing, in the near future.
May God bless you and your team abundantly.
Kind regards,
Kwiyucwiny Grace Freedom
Member of Parliament for Zombo District
Oktober 2023

Entusiastiske samarbeids-partnere

Jordmødrene fra UNMU (Uganda Nurses and Midwives Union er entusiastiske samarbeids-partnere og dyktige forelesere.
 
April 2023

NORAD har bevilget 4,2 millioner kroner

NÅ kan vi med rette feire! – og høste fruktene av nesten to års institusjons-byggende innsats:
NORAD har bevilget midler til vårt ambisiøse prosjekt UPLIFT Women in West Nile. 4,2 millioner kroner fordelt over fem år! 
Dette gir UPLIFT mulighet til å gjennomføre et lenge planlagt opplærings-program, både faglig og geografisk utvidet, og generøst tilrettelagt av FOKUS [Forum for kvinner og utviklings-spørsmål] i samarbeid med Venner av UPLIFT.
We have learned how to read

We have learned how to read!

 
Oktober 2022

Vil Norad støtte prosjektet?

Vel, her bekrefter vi i hvert fall gode nyheter: Etter oversendelse til Fokus av revidert søknad med handlingsplan (se Årsrapporten, pkt. 7) til endelig gjennomgang, har Fokus innlemmet vår søknad i sin fellessøknad, som ble avsendt til Norad 1. oktober!
Nå må vi vente helt til februar på Norads svar.
 
Årsmøte i Venner av UPLIFT

12 GLADE SJELER samlet til Årsmøte i Venner av UPLIFT

April 2022

UPLIFT-styret, nå med kvinner i flertall

Rådslagning i felles styremøte (UPLIFT/VUP) ble særlig interessant. Med en fornyelse av UPLIFT-styret, nå med kvinner i flertall, gikk man igjennom et vel forberedt ’konseptnotat’ til FOKUS i Norge, som første utkast til å delta i ny fellessøknad til NORAD om prosjektstøtte fra neste år. Som kjent ble det gjort et slikt fremstøt for fire år siden uten at det førte frem. Klok av skade skal vi nå ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men vi tror vi har bedre skyts denne gang. Med forsterket fokus på kvinners deltagelse i økonomisk og sosial utvikling, kvinners rettigheter og seksuell og reproduktiv helse, mener vi at UPLIFT står sterkt på to av fire FOKUS-definerte innsats-områder.
 
Skredderlærling

En beskjeden skredderlærling mottar sitt eksamensbevis. Varaordfører i Nebbi District (fylke) fremhever bragden.

 
Desember 21

UPLIFTs "Health and Hygiene" bidrar til lave smittetall

Og mens Uganda midtveis i korona-året hadde full nedstengning av samfunnet, er det nå vi i Norge som har 100 ganger så mange smittede pr. dag. Det jämnar ut sig.
For UPLIFT betyr dette at opplæringen i høst har kunnet fortsette uhindret. Det har vi sett ‘ved selvsyn’! I november var Michael Vitols i Uganda, hvorav en uke i UPLIFT-land. Som nevnt i et tidligere brev spres undervisningen på to ‘halve’ klasser med god avstand mellom the learners, og stadig med munnbind. I følge Michaels rapport mente lokale myndigheter at UPLIFTs kursing i Health and Hygiene helt siden i fjor høst kan ha bidratt til de svært lave smittetallene i Nebbi og Zombo.
styremøte
Februar 2021 

UPLIFT-kursene har fortsatt uten nye opphold

Det foregår under-visning i alle klasser både i Nebbi og Zombo. Dette til tross for at 2020 ble et unntaksår – på så mange måter, også økonomisk.
 
Desember 2020
 

UPLIFT deler kunnskap om Covid-smittevern

 
Også i Uganda er det restriksjoner på reiser, men mindre strenge etter at “the lockdown” ble lempet på tidlig i høst. Tross sitt store folketall ligger Uganda langt under Norge i antall Covid-smittede og døde – om man skal stole på statistikken. Regjeringen har iverksatt andre tiltak, og nå senest utdeling av gratis munnbind.
smittevern
Dette siste har innflytelse på UPLIFTs egen produksjon av munnbind, som kom positivt i gang, men så sent at den nå har stoppet opp. Om det bare er midlertidig vil vise seg.
Selv om produksjon av munnbind nå har gått på lavgir, har det vanlige UPLIFT-programmet hentet seg inn. Det gjelder også den nyere ‘helse-komponeneten’, naturlig nok fornyet med kunnskap om Covid-smittevern. Deltagelsen har tatt seg opp til ca. 1.300, med 600 i Nebbi District og 700 i Zombo, fordelt på 32 klasser (landsbyområder) som vanlig.
August 2020

Klassene i gang igjen etter Covid-19 stegning 

Hilsen fra Uganda
“To the Norway [Friends of] UPLIFT Board Gathered For UPLIFT Consultation.
Beloved Friends,
We the UPLIFT Mentors, Coordinators and Program Officers are delighted to report that all the 32 literacy classes in both Zombo and Nebbi have started working, that yesterday the Minister for Northern Region visited 6 of the 32 classes and commended UPLIFT for its work and that your moral support and sacri-ficial contributions for the work of UPLIFT... are very precious to our memory and hearts.
With loving and prayerful remembrance,
Hizzaya Hissani for UPLIFT Board”
Mai 2020

Tiden er satt på vent

Tiden står stille, eller tiden er ‘satt på vent’, eller vi skyver fra oss tanken på tiden som kommer – etterpå.
For det er slike ord som etterpå vi tar i bruk, når verden gjennomlever dramatisk endring. Men endringer skjer kontinuerlig – før, under og etter – mens vi stadig er underveis mot bedre tider for alle som har fått plass på den eneste livgivende kloden vi kjenner.
jordklode
Og midt i det hele, for oss som har levd lenge og enda vil være med en stund til, er det som om dagene forsvinner. Vi skulle så gjerne ha nådd lenger mot det tilsynelatende unnvikende målet, i tid og i utstrekning: Fred på jorden. Og vi innser at det er på høy tid å tilegne oss et virkelig globalt perspektiv – om det så må fremtvinges av små organismer på villspor. For å vri på Robert Browning: “God is in his heaven; but all is not right with the world.”
Februar 2020

Health Booklet

Så er vi tilbake i Norge etter nok en stor feiring i Uganda: The UPLIFT Graduation Ceremony, for det 18. årskullet. Denne gang var Jangokoro kommune vertskap, høyt oppe i fjellet i Zombo District.
Som vanlig fikk også Venner av UPLIFT anledning til å si noen ord. På UPLIFTs vegne – og fordi VUP har bidratt til utarbeidelse av den engelske teksten – hadde vi æren av å vise frem den ferdige ‘Health Booklet’, fersk fra trykkeriet i UPLIFTs oversettelse til alur.
 Health Booklet
 
De to ordførerne (også Arom Jalacida i Erussi) som satt ved siden av meg overtok etter ‘presentasjonen’ heftet til felles, nysgjerrig fordypning mens vi andre fulgte med på neste danseopptrinn. Da jeg etterpå spurte Mr. Jalacida om han var han var ‘fornøyd med oversettelsen’, svarte han bare i stedet: “I think this covers everything!”
Opplegget blir i første omgang å trykke ca. 80 hefter fordelt som gruppesett til fem klasser i Nebbi og fem klasser i Zombo, så vel som til de 10 mentorer som skal prøve ut integrering av denne ’helse-komponenten’ i den vanlige opplæringen til UPLIFT. Det blir spennende.
Desember 2019

Kreativt bidrag til UPLIFT

I dag har jeg vært på julemarked. Det vil si, tatt turen til ”Fabrikken” som er Lillehammers kreative kollektiv av kunstnere, brukskunstnere og 1-roms småbedrifter. Atelierer og verksteder og tilhørende korridormetere var pyntet til trengsel, omtrent som i salgsbodene til Uganda Crafts i parken i Kampala. På en belyst glasshylle utenfor et keramikkverksted, mellom vaser og fat, står det noen små keramikkhus i farget glasur. De er uan-selige, men har karakter – og hvert hus har 2-3 hvite fugler sittende på mønet. Bedre med én fugl i hånden enn fem på taket, tenker jeg straks. Men nei, ikke denne gang, - for ved siden av de rare husene ligger to små bunker visittkort; kunsthåndverkerens eget, og info-kortet til Venner av UPLIFT. Hun kan fortelle at hun i løpet av noen dager har solgt 10 hus, pengene er satt inn på VUP-konto, og kundene har fått med kort for å lese om den gode sak de støtter. Hvem sa at hekling av julegrytekluters tid var forbi?
 
hus

Små keramikkhus i farget glasur er med på å "bygge" UPLIFT

 
August 2019

Ønsker å dokumentere resultatene

Michael Vitols vil sammen med noen UPLIFT-mentorer besøke grupper av fjorårets avgangselever, som gjenforenes i sine grupper til en ‘survey’. Det vil si, han har med noen spørsmål i sekken – et spørreskjema utarbeidet i samråd med vårt eget kvinneutvalg i Venner av UPLIFT og godkjent av UPLIFT’s styre. Etter utfylling og sammendrag av svarene inviteres gruppene til å diskutere dem.
Hensikten er, som omtalt i November-brevet, å dokumentere resultater av opp-læringen slik denne oppfattes av den enkelte, på landsbyens og egne vegne. Undersøkelsen inngår i en helhetlig resultatmåling (se Statistics Summary 2018, under ‘Rapporter og resultater’ og formodes å gi en tydelig indikasjon—spesielt etter at de samme elevgruppene intervjues påny om et år, evt. ett år til. Dette siste var et forslag som fremkom på årsmøtet til Venner av UPLIFT for halvannen måned siden. Vi formidlet det til UPLIFT og fikk bekreftende respons.
Graduation 2019

Fra UPLIFT Graduation i januar: sekunder før ‘certificate’

Mai 2019

Årsmøte 30. juni

VUP-styret anbefaler også i år å øke fjorårets bidragsmål med 1.000 USD, altså til 12.000 dollar. Som vi refererte i Februar-brevet (fra felles styremøte i Nebbi i januar) har UPLIFT gjennom det siste året lagt lista opp et hakk ved å forberede funksjoner som vil styrke organisasjonens kapasitet.
Februar 2019

Gode resulteter også i 2018

For resultatet er blitt som i fjor, – enda et år med 1.400 av 1.500 voksne som har gjennomført UPLIFTs opplæring, 2 av 3 er kvinner, og 9 av 10 har bestått eksamen. Og UPLIFT så vel som Friends of UPLIFT / Norway blir lovprist både i taler og sanger med hørbar og synlig takknemlighet.
 

RingsideNår seremonien begynner, sitter vi ringside skulder ved skulder med fylkesrepresentanter og ordføreren i Erussi Sub-county (kommune).

 
Den rutinerte seremonimester Ronnie Obonyo loser oss effektivt i gjennom et 21-punkters (!) program. Dermed blir politikernes taler i år forbilledlig kortfattede og ‘to the point’, med fokus på hvordan avgangselevene skal bruke det de har lært til beste for seg selv, familie
og samfunn. 
November 2018

Det er behov for å evaluere

I år har UPLIFT vært tidlig ute med forslag til neste års budsjett. Det er behov for å evaluere og dokumentere både metode og resultater over tid. Kvinneutvalget i Venner av UPLIFT har i brev til UPLIFT pekt på følgende temaer det er ønskelig å få eksempler på: 
 • Gjennomført erfaringsdeling i grupper
 • Demonstrert evne til å hjelpe barn med skolearbeid
 • Igangsatt inntektsgivende virksomhet
 • Utnevnelse til lokale komiteer eller valg til kommunestyre
 • Endring til sunnere kosthold i familien
 • Ytterligere indikatorer på at kvinner, familie eller landsby løfter seg ut av de fattigste kår
 nyerveret kompetanse
Evalueringsarbeidet er nedfelt og synliggjort i budsjettforslaget for 2019.
august 2018

Bidraget fra Norge til UPLIFT økes

Vårt bidragsmål har i flere år vært $ 10.000. Årsmøtet gikk inn for å øke dette til $ 11.000 i 2018. Det skyldes ikke økning i UPLIFTs budsjett, men det faktum at andre kilder ikke lenger makter å dekke den anslåtte 1/3 og at Venner av UPLIFT derfor ønsker å dekke mer enn anslått 2/3 for å opprettholde samme mål.
Årsmøtet 2018

Årsmøtet 16. juni: Det manglet ikke på motiveringen!

Februar 2018

1.000 kvinner i Uganda

Midt i et rødgult afrikansk savannelandskap danser glade, unge mennesker. Viftende med ferske grønne kvister og sivblader slynger de seg bortover den smale sandveien. Like bak følger to biler i sneglefart. Varmen er trykkende. Landskapet er bleket av den sterke solen. Inne i bilene sitter det både afrikanere og europeere. Alle på vei mot en grusplass pyntet til fest. Forventningsfulle landsbyfolk venter på UPLIFT. Dette er innledningen til morgendagens store ‘Graduation Ceremony’.
 
LansbyklasseVel framme på festplassen blir et timelangt program med sang, dans, taler, spørrelek, rollespill og mat gjennomført. Et par hundre mennesker – store og små – er samlet for å ønske UPLIFT og deres europeiske venner velkommen. Dette er den nå tradisjonelle “mini-seremonien”, dagen før den store dagen. Et hyggelig gjensyn med gode venner og en smak på afrikansk gjestfrihet. For selv om gleden er stor, er også nøden likedan. Barbeinte barn bærer småsøsken på ryggen i den stekende varmen. Fillete klær, men smil om munnen.
November 2017

Venner av UPLIFT har blitt medlem av FOKUS

FOKUS plakatDette gjelder ‘Venner av UPLIFT’ som organisasjon. Som referert i Augustbrevet, ble det i årsmøtet i juni drøftet muligheten av å søke medlemskap i en større paraplyorganisasjon med felles overordnet formål.
Nærmere bestemt FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) – se www.fokuskvinner.no eller god oversikt på Wikipedia. VUP-styret fremmet søknad innen fristen 1. september.
Representantskapet i FOKUS møttes sist onsdag, 22. november, der det også skulle tas stilling til vår søknad om medlemskap.
Styret i FOKUS la frem sin anbefaling, Liv og Michael Vitols var tilstede og fikk 10 minutter til å fortelle om UPLIFT og VUP, og søknaden ble enstemmig godkjent!
Som ledd i dette har VUP nylig etablert et kvinneutvalg med Hildegunn Kittang, Inger-Johanne Svenn og Liv Vitols. Tre erfarne medlemmer som skal ‘passe på’ at UPLIFT opprettholder fokus på kvinners rettigheter og likestilling.
Så da kan vi vel trygt si at VUP er i FOKUS?
August 2017

Lokale landsbygrupper

Noen ord fra sist mottatte brev fra Dr. Hizzaya i juli – her om lokale landsbygrupper (CBOs) som hvert år blir organisert av elevene selv:
Hizzaya“I have just come back from West Nile where I had gone for the refresher training. Mark will soon send you a detailed report on the refresher and finance. I also visited 3 community based organizations in Zombo district, namely Angaba involved in tree planting, Okongo dealing with maize growing and Tholith concerned with savings. Angaba has planted 500 trees. Okongo had a very successful maize production this year for which the government awarded them with 8 sewing machines. A government sponsored training on how to make clothes has been scheduled to start in a few months to come. Tholith has saved 3 million Ugandan shillings [850 $] which they use to give loans to members. To ensure the money security they have a box with 3 padlocks to make sure it is not stolen by any of the 3 caretakers of the money. [..!]
The teaching work is very encouraging. All the mentors and the coordinators are very active...”
Februar 2017

Graduation Ceremony

Erussi Sub-county i Nebbi District var årets vertskommune. Stedet for seremonien het Pa’gwata Health Centre. Vi hadde planlagt å bruke møterommet til et felles styremøte med UPLIFT, før selve seremonien. Fordi vi denne gang ankom to timer ‘for tidlig’ fikk vi et øyeblikksbilde av de siste forberedelser på den store gressletten der alt skulle skje.
marimbaDet var som å komme inn i et veritabelt landsbyverksted for kunst og håndverk (tenk på et ‘julenisseverksted’). Langs én kant av plassen blir det laget mat, lenger borte ved vannpumpen skifter ungdommer på å fylle opp gule jerrycans. På motsatt side blir slitte telttak spent opp på stokker, og plaststablestoler levert pr. motorsykkel. Midt på plassen holder en gjeng på med et uvanlig anleggsarbeid – å bygge en kjempe-marimba på 4-5 meter over en flat grop i bakken. Tangenter på opptil 70 cm legges lagt løst mellom avsandspinner innfelt i to lange bunnsviller lagt på sand. Bortenfor er en gruppe kvinner i gang med danse- og sangøvelse. Og nærmest, på en forplass med noen trær utenfor helsestasjonen, der velkomstprosesjonen nå er i oppløsning, fortsetter mange med taktfast sang som forsterkes av flere trommeslagere.
JUBELSeremonien følger det vanlige mønsteret: Sang, dans, tromming og drama som tilsynelatende endeløst veksler med taler om UPLIFT og betydningen av education. Men årets beste ‘foredrag’ er musikalsk: Forsangeren beveger seg frem og tilbake foran orkesteret, helt ut til hver ende, med bøyde knær og den ene armen utstrakt til myk, rytmisk understreking av sangteksten og med en stemme og et ansiktsuttrykk som holder oss i et magisk grep. Etter høytidelig utdeling av vitnesbyrd –
pokalfor anledningen bare til noen titall av de tretten hundre som har bestått eksamen (= 93 % av dem som har fullført opplæringen) – kommer øyeblikket alle har ventet på: Utdelingen av årets vandrepokal til beste Sub-County. Den står på bordet med den hvite duken, foran de politiske dignitærer og ‘Norway vis’tors’. Når resultatet blir lest opp, forvandles seremoniens verdighet til kakofonisk jubel og akrobatisk løping på kryss og tvers (jf. Februarbrevet 2015). Mens pokalen bare er et symbol, utløser navnet en oppdemmet spenning og glede over felles innsats og oppnåelser, som nå får fritt og usensurert utløp.
April 2016

UPLIFT og FNs globale mål

The Global GoalsFor oss som har valgt å støtte UPLIFTs arbeid, om enn bare i en prikk på Afrika-kartet, er det oppmuntrende å lese om FNs globale mål for bærekraftig utvikling (SDG – Sustainable Development Goals). Som arvtaker etter Tusenårsmålene skal disse være verdenssamfunnets veikart i nye 15 år, til 2030. For denne gang gjelder utviklingsmålene globalt, og ikke bare for land som ble definert som utviklingsland. Når vi vet at UPLIFT har gjennomført sine 15 år i pakt med de første Tusenårsmålene, kan det være interessant å relatere fortsatt virksomhet til de nye SDG.
Blant de fem første hovedmålene utgjør hele 3 av dem –No Poverty / Quality Education / Gender Equality – UPLIFT-programmets overordnede mål. Ja, de gir faktisk UPLIFT sin eksistensberettigelse.
Se også nettstedet: http://www.globalgoals.org/
Åpningssiden har et eget oppslag knyttet til mål nr. 5 (på norsk: Likestilling mellom kjønnene), med fokus på myndiggjøring av kvinner og jenter. Klikk på det store bildet for å åpne videoen for FN-årets kampanje 2016: The Year for Global Girls! Eller scroll ned og klikk på et av hovedmålene (Goals). På norsk, se nederst på Norads nettsted:
www.norad.no/om-bistand/barekraftsmalene
 

Portrettutstillingen UPLIFT WOMEN

UPLIFT WOMENMange flotte fotoer av deltakere ved UPLIFT's prosjekt,
vil bli vist i gallerí elelénn i Lillehammer i tiden 4. juni–25. juni.

 
 
Desember 2015

Siste nytt fra UPLIFT


Ca. 1.370 har bestått eksamen, vitnesbyrd er til trykking.
Oktober 2015 

Hjelp til en bedre fremtid

Europa er i endring. Et ganske annerledes alvor sprer seg både på overordnet politisk nivå og blant folk flest. Grenser sprenges, med en folkevandring fra krig og nød ‘på utsiden’ som slår inn i vår hverdag.
Også i Uganda, i grenselandet mot Sudan, førte Kony’s krig mot egen sivilbefolkning til en strøm av flyktninger. Mange fant ly i West Nile, i ytterkant av distriktene vi har kalt ‘UPLIFT territory’. For 6 år siden var noen av oss som nå er venner av UPLIFT tilstede ved en eksamensseremoni i Anaka. Det er en av flere landsbyer som tok i mot internflyktninger. Her underviste UPLIFT ungdommer – barn av de flyktningene som ble boende og integrert i lokalsamfunnet.
UPLIFT ungdom
Når det råder fred i et område, også når fattigdom kan beskrives som nød, blir de aller fleste (unntatt de som søker seg til storbyen) værende der de har røtter. Alle som får adgang til UPLIFTs opplæring ser lysere på fremtiden; de tar del i utvikling og har ingen grunn til å flykte. Mange får et puff i riktig retning utenfra; men her går retningen fra nord til sør og det er vi, venner av UPLIFT, som er på utsiden.
 

Rapport fra UPLIFT

Men det er en god utside. Lyspunktene er kjærkomne, for dem og for oss. Nylig fikk vi brev fra Dr. Hizzaya med rapport om status og learners’ progress.

Vi sakser fra brevet:
They are more interested in learning than any other time in the history of UPLIFT. This pleases me very much, especially on remembering that when we started, learners had to be paid to attend classes. Moreover, UPLIFT had to pay all graduation expenses! Almost all learners are now able to read and write. I believe this speedy learning is due to greatly improved skills of teaching by the mentors.

Og videre, om lærernes frivillige arbeid:
The mentors are much more committed and inspired than in the past and today very few drop out [faller fra]. I was very satisfied by their participation and contributions in the refresher discussions. Thus, I was not surprised to learn that 5 mentors have been appointed as [local] counsellors and 5 learners as LC chairs. This has made UPLIFT very influential in the two districts.

I november står eksamen for døren for årets kull. Eksamensoppgavene er fastsatt og under opptrykk. Vi har overført penger. Neste store utgift er trykking av vitnesbyrd – nesten like mange, etter fjorårets resultat å dømme. Også til det behøves nye bidrag, i tide – for det tar tid å skrive navn med stor, sirlig skrift på 1.500 certificates!

CertificatesOgså UPLIFTs nyutdannede lærere får vitnesbyrd
– her med ‘datahåndskrift’

 
August 2015 

Nye medlemmer

Selv om «kjernen» i VUP med norske medlemmer er godt forankret, får vi også nye medlemmer fra uventet hold. VUP’s nettside bidrar til økt interesse og respekt for arbeidet som utføres. Likeledes at vi deler informasjon om UPLIFT når vi er på reise og knytter kontakt. Vårt nyeste medlem og bidragsyter bor i Rwanda og arbeider for det rwandiske sykepleierforbundet.
 

Graduation Ceremony – BLI MED!

Nå er tiden kommet til en oppmuntring og påminnelse til dem som vurderer å bli med på neste prosjektbesøk og UPLIFT’s store Graduation Ceremony i januar. Da er det garantert ikke sommer i nord, så det ville være en kjærkommen anledning til påfyll av «solceller» - for den som kan ta seg råd. Sist var vi bare tre, men året før var vi åtte – rene delegasjonen, og med safari innlagt.
Vi er invitert til eksamensfeiringen for 2015-kullet på 1.500 elever den 14. januar, 2016 med tredagers utflukt til West Nile. Vi vil foreslå et (typisk) 10-dagers opphold som inkluderer to helger. Det betyr avreise fra Norge fredag 8. januar og returreise 18. januar fra Uganda. Samlet pris for hotell m/ frokost, hele utflukten og flybillett ved snarlig bestilling er i overkant av 10.000 kr. Vaksiner + evt. minisafari kommer i tillegg.
Om du fortsatt er i tenkeboksen, ta gjerne kontakt nå!

glede

 

 

Når det handler om

glede og selvtillit –

   

menn spiller

 

 

 

– spiller mennene 
også en rolle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
April 2015

"Certificate" - en kilde til stolthet og økt selvtillit

Vi har ventet på en helt spesiell innholds-bit fra UPLIFT og i natt kom den: Etter et så strålende resultat for siste års learners, gjengitt i Februarbrevet, tenkte jeg at det kunne ha interesse å vise frem et eksempel på årets eksamensoppgave med besvarelse! For det er mange som har lurt på hvordan nyervervet lese- og skriveferdighet blir fastslått, og kunnskap om bedre hverdag vurdert, for at et vitnesbyrd kan tildeles. Som det fremgår av tidligere månedsbrev er ‘certificate’ (som vi tar som en selvfølge) en slik kilde til stolthet og økt selvtillit at vi knapt kan forestille oss det. 
Men så har det altså tatt litt tid før vi fikk ‘papiret’ i hende. Først må man finne en typisk besvarelse lokalt i Nebbi District, dernest oversette den fra alur til engelsk, også det lokalt, så sende den til henting på bussen ved ankomst Kampala, slik at Mark kan scanne ‘dokumentet' og sende det hit.
Det er altså slik at forståelse og bruk av det skriftlige samtidig skal dokumentere det praktiske som learners har tilegnet seg om landsbyutvikling. (‘Devel’pment’ er for øvrig ett av de første engelske begreper man lærer seg i Uganda). Denne integrerte språk-opplæringen er en av nøklene til UPLIFTs enestående resultater. Et tilsvarende eksempel fra tidligere års eksamensoppgaver er et spørsmål om bønn og arbeid i et religiøst liv! Selv med korte spørsmål og svar må vel det vitne om nokså avansert språkkunnskap. Til oppfrisking (som refresher-kurs for UPLIFTs mentorer) kan vi minne om Dr. Hizzayas beskrivelse av den andre språknøkkelen – stavelser fremfor alfabet – i Junibrevet 2014.

jente med mikrofondame med mikrofon

 

Med de yngste som forbilde – kan også de gamle stå frem og ta ordet ’in public

Februar 2015

2015 var det året da hjemmelaget vant!

Bare se det for dere: Nyutskilt kommune, Ndew (uttales Ndéu) kommer på banen. Åtte landsbyer går sammen som vertskap. 1.750 stiller til start. Dobbelt så mange samler seg til feiring. Grupper på til sammen over 120 dansere, sangere og musikere overgår hverandre i oppladningen til seiersøyeblikket, når den store vandrepokalen skal deles ut til den kommunen som scorer høyest til eksamen. Spenningen er stor. Pokalen løftes. Mark Ssemukasa leser høyt. And the winner is: NDEU!
dansere
 
Det har seg slik: Afrikansk dans er en sterk uttrykksform. Samhold, glede og felles feiring. Men i seiersrusen denne gang kom dansetrinnene og hoftevrikkingen til kort. Ganske urytmisk kastet vinnerne seg rundt som kalver i vårsleppet, rullet seg på bakken, én løp rundt med sprikende armer som en fotballspiller etter scoring. Øredøvende jubel tvang vår mann med mikrofonstemmen til å ta en lengre pause. Publikum ble dratt med i applausen, mens de som hadde falt av lasset etter 3 timers seremoni og for mange lange taler ble sittende igjen med fårete flir og sløv undring over hva som egentlig foregikk.
Welcome Norway

Welcome, UPLIFT! Welcome, Norway vis’tors!

 
I skrivende stund er det nøyaktig en måned siden pokalen ble løftet høyt over hodet. Vel å merke etter de store individuelle øyeblikk da noen utvalgte eksamens-kandidater fikk utdelt sine vitnesbyrd av Fylkesmannen, med elegant håndskrevet navn og signaturer.
 
I år var vi bare 3 medlemmer fra Venner av UPLIFT (mot 8 i fjor) og en beskjeden gruppe UPLIFT-venner fra Kampala, men like fullt ble vi i samme åndedrag som ’stjernen’ UPLIFTov erøst med godord fra politiker-talere, vekslende ’danse-kor’ og ikke minst, to dramtiske forsangere som fullstendig overrumplet alle hedersgjestene. Og så var det gaver fra årets Learners.
 
Og nok en gang var det UPLIFT som ‘vant’; de overgikk sine egne, tidligere års resultater. At det skulle være mulig, etter rekordresultatet i januar for et år siden (2013-kullet) hadde ingen trodd. Men denne gang (2014-kullet) var det av 1.756 bare to (2!) påmeldte som falt fra og en som døde – de andre 1.753 fullførte opplæringen! Og av de 1.748 som gikk opp til eksamen, altså nesten 100 %, har 96 % (dvs. 1.681) bestått med vitnesbyrd.
  
Flere tilskueretilskuere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2014

En annerledes skoletime

Siden 2001 har 20 000 voksne i Uganda lært å lese og skrive gjennom UPLIFT-prosjektet. Nylig besøkte Hizzaya og John fra UPLIFT i Uganda Midtbygda skole.
November 2014

1.700 klare til å få prøvet sin nye kunnskap

La oss denne gang ta med en ny, liten refleksjon. Med den store TV-aksjonen for Rent Vann i friskt minne er det sikkert mange som så for seg noen paralleller i vårt beskjedne arbeid til støtte for UPLIFT.
 
Vann er menneskets primære behov, rent vann er kvalitetskriteriet. Men også kunnskap er et primærbehov – skjønt av en annen art – og det å kunne lese og skrive blir minstekravet for å sikre kvalitet og egen mulighet til utvikling. Om vi betrakter sviktende dekning av begge disse behov – vann og kunnskap – som en mangelsykdom, da har vi å gjøre med fattigdom, både som årsak og som følge. Derfor gir det håp når så mange i vårt ‘land of plenty’ går inn i dugnaden. Eller på swahili: harámbé – å dra lasset sammen. Slik det også gir håp når vi – Venner av UPLIFT – løpende deltar i UPLIFTs egen harámbé.
unge vannhentere

Det er ofte de unge som må hente vann

renslighet

– mens de gamle må lære dem om renslighet.

 
Selv om vi i beretningen om UPLIFT stadig henter frem solskinnshistorier, finnes også eksempler på det motsatte. Her er et som handler om for mye vann og et økende behov for ‘food security’. På samme tid som TV-aksjonen kom det brev fra en tidligere UPLIFT-mentor. Han er av de få som også har formell lærerutdannelse, men han får seg ikke jobb.
I oktober la en oversvømmelse hele hans jordstykke under vann og ødela avlingen som hans store ‘extended family’ lever av. Med det ble enda en sten lagt til byrden. Inntil jorda kan nydyrkes, kjøper han en kurv med fisk fra lokale fiskere, som han så går fra hus til hus med for å selge til en liten fortjeneste. For en familie på tolv er det bare så vidt det holder til et måltid om dagen. Denne situasjonen er ikke utypisk. Flomskaden berører flere, også noen naboer er dårlig stilt, og de hjelper hverandre som best de kan. I Uganda er det ikke gitt at myndighetene kan bidra til å erstatte det som er gått tapt.
 
OversvømmelseDet hører til historien at han har fungert som en dynamisk ‘master of ceremonies’ med mikrofon og ubesværet veksling mellom engelsk og alur ved to eksamensfester VUP har fått være med på (sammen med noen tusen andre). Og i sitt brev forsikrer han at ting skal nok rette seg opp, slik at han i januar kan bli med og hjelpe til ved den store eksamens-seremonien. ‘Som frivillig’, ville vi vel ha sagt her, - mens dét i UPLIFT- familien er blitt en selvfølge.
 
Hvilket minner oss på hva vi egentlig har fått anledning til å bidra til, vi få i Norge som er med på å realisere UPLIFTs mål. Takket være mottatte gaver i september og oktober, overførte Venner av UPLIFT nye 10.000 kroner slik at eksamensoppgaver til 2014-kullet kunne utarbeides og trykkes opp – i tusentall!
I skrivende stund gjennomføres eksamen i flere områder i fylkene Nebbi og Zombo. Da er 1.700 voksne klare til å få prøvet sin nye kunnskap. Så står eksamensretting for døren, deretter forberedelse av seremonien i januar. Og ikke minst, et av studieårets mest motiverende tiltak: Trykking av eksamensvitnesbyrd, som det håndfaste bevis på en ny virkelighet!

Rørende takk til UPLIFT

Juni 2014
Omoyo kvinne
I landsbyen Omoyo sto en kvinne opp for å takke UPLIFT. Hun brøt ut i tårer da hun fortalte de 160 som var samlet at for tre måneder siden var hun så sjenert at hun ikke våget å snakke i en forsamling; men etter bare tre måneder kunne hun skrive brev til sin mann, lede en gruppe, og nå var hun blitt valgt til leder av sitt lokale landsbyråd! 

Like før 17. mai fikk vi en øyeblikksrapport fra UPLIFT som viser at undervisningen og andre aktiviteter er i god gjenge, - og at vi har spilt en rolle! Hør bare:

Etter eksamensfeiringen i januar, kom det en henvendelse fra Kongo: En gruppe på 90 kongolesiske kvinner sendte en delegasjon til Ndeu (årets nye satsingskommune i Nebbi) for å anmode UPLIFT om å arrangere en klasse for dem, nær grensen. De mente at folk ikke kunne komme helt fra Europa for å overvære en landsbyfeiring, om ikke lese- og skriveopplæring var viktig og nyttig.

Inspirasjon fra Hizzaya

Til dere som er nye venner i vår beskjedne forening: Hizzaya Hizzani er UPLIFTs direktør – og de som kjenner ham vil si at snarere enn ‘sjefen over alle sjefer’ er han ‘tjeneren til alle tjenere’, de som frivillig deler sin kunnskap med de tusener som søker den. Da vi en gang i mai stilte spørsmål om forståelsen av en setning i ovennevnte rapport (i avsnittet Learners) vedr. mentorenes roller både som ‘leverandører’ av stavelser (syllables) og som jordmødre (midwives) – slik at elevene kan gi liv (delivery=fødsel) til ord og språk – fikk vi som presisering en liten utredning om undervisningsmetoden som vi velger å ta inn her. Mange har lurt på dette, og funnet det vanskelig å forklare hva som er så spesielt med

UPLIFT-programmet – utover den profilen som ble tegnet i Desemberbrevet under stikkordet “Hvorfor UPLIFT?” Her følger det lille lynkurset, hentet ut av Hizzaya’s mail.

I would like to answer the question on Delivery by 3 examples

Her formuleres ordene ‘medongo pinyi’

First, the sounds of all Bantu languages such as Luganda are the same in both writing (orthography) and pronunciation (phonetics). The Swahili sounds of the word father, "ta-ta" or "ba-ba", for example, are the same in both orthography and phonetics. These same sounds, moreover, are already in the mind of the adult learner. One can even hear a very young Bantu child "delivering" them: ta-ta, ba-ba. So the only work that a mentor does for the adult learner is to help him deliver the sounds: identify them, pronounce them, and write them himself (a role similar to that of a midwife). 


tavleSecondly, the syllables in the UPLIFT book serve as models for the learner to produce ("deliver") her own syllables ("children"). The learner is not expected to learn the syllables by heart as in the Spelling (ABC) literacy model. From the syllables ma-la-ri-a, for example, the learner can deliver the following children with the help of a mentor (midwife ): mother "mama", sleep "lala", lament "lalama", nurture "lea" or "ama", yogurt "mala" and be careful "halahala".

Third, it is easier to recognize words through syllables such as brother "ka-ka" and produce new words from them, than through the alphabet k-a-k-a (in English "kay-ay-kay-ay"). The syllabic approach, moreover, awakens the sleeping syllables in the mind of a learner which makes it easier to form new words. It is the syllables ma-la-ri-a, for example, that enable the learner to recognize the word malaria and form the new words above using its syllables. The role of the mentor is that of a midwife: assist the learner to produce "deliver" the words himself by the Questioning method: How many sounds can you hear from the word ma-la-ri-a ? Which words can you form from the sounds ma-la-ri-a ? (Consonants in Bantu languages, incidentally, have no sounds without vowels. That is to say, it is the vowels that produce sounds). 

Voksenopplæring på landsbygda! Enkelt? Avansert! Og dette er nøkkel nr. l i UPLIFTs lokale bekjempelse av fattigdom i sør – som en håndfull i nord har valgt å støtte opp om.

Les hele medlemsbrevet her

Sterkere lokal forankring

April 2014
En mentors sykkel, med kunnskap som er gull verd på bagasjebrettet: velbrukte UPLIFT-lærehefter!
En mentors sykkel, med kunnskap som er gull verd på bagasjebrettet: velbrukte UPLIFT-lærehefter!
 
Vårt bidrag til videreutvikling av UPLIFT består i organisatorisk og språklig støtte til visse nødvendige endringer. Kort sagt har UPLIFT besluttet å flytte sitt styre og annen administrasjon fra hovedstaden, til Nebbi der arbeidet pågår. Det innebærer opprettelse av et slikt styre som velges lokalt av et bredt allment årsmøte i Nebbi; formelt registrert endring av ordlyden i vedtektene – nå benevnt UPLIFT Constitution – og undertegning av en ny samarbeidsavtale med VUP. Hensikten er å sikre sterkere lokal forankring blant dem som drar nytte av UPLIFTs innsats. Endringen bidrar også til å få fram nye ledere med tanke på en bærekraftig fremtid. 
 
Felles fokus på tusenårsmålene – også i praksis
Mange som kjenner språkkulturen i Afrika vet om en forkjærlighet for forkortelser – såkalte «akronymer». For oss i VUP-styret (!) har april stått nettopp i akronymenes tegn. Her er et lite knippe, med forklaringer i parentes:
UPLIFT (Uganda Programme of Literacy For Transformation) har bedt VUP (Venner av UPLIFT)
å bidra med utarbeidelse av en MoU (Memorandum of Understanding) og nye AoA (Articles of Association) til fornyet registrering som NGO (non-governmental organisation) med sitt særpregede FAL-program (Functional Adult Literacy) og med MDG (Millennium Development Goals) som målestokk.
Den skal tidlig krøkes, som – god mentor kan bli?

Nytt år - nye muligheter

Februar 2014
En ny dag, med nye muligheterEn ny dag, med nye muligheter. For oss her på berget er dette allerede blitt retorikk. Men hva om vi justerer uttrykket – “et nytt år, med nye muligheter” – og flytter det til UPLIFT-territorium i 2014? Da får det plutselig skjellsettende betydning for 1.700 voksne som gis muligheten til å lære å lese og skrive, en funksjonell språkopplæring knyttet direkte til relevant kunnskap og praktiske ferdigheter som gir selve livsbetingelsene et løft. “To uplift the quality of human life” – dette er UPLIFTs grunnleggende mål, i en avkrok av et land der avstanden mellom fattig og rik fortsatt er urettferdig stor. For noen uker siden vendte åtte pilegrimer til denne annerledes verden tilbake til Norge etter et minneverdig besøk i West Nile-regionen og deltagelse i UPLIFTs store eksamens-seremoni for fjorårets ‘learners’.
 
‘Skjønn skrift’– en drøm for noen, i neste runde?
Målet var å gi lese- og skriveopplæring til 1.700 voksne, omtrent som året før (1.650). Til manges overraskelse ble dette overgått med 350; midtveis i året fikk UPLIFT henvendelse fra AFARD – Agency for Accelerated Regional Development – en organisasjon som arbeider primært med verdiskaping innen jordbruk i West Nile-regionen. De lurte på om deres deltagere i et lokalt utviklingsprosjekt kunne få ‘henge seg på’ årets UPLIFT-opplæring. Dermed var deltagertallet steget til 2050! 
 
Av disse var det bare 10 som falt fra i løpet av året, - 99,5 % gjennomførte kurset, 99 % gikk opp til eksamen – og 94 % klarte eksamen og fikk offentlig vitnesbyrd! Dette er det beste resultat i UPLIFTs 13-årige historie (se Statistics Summary). Det er verdt å merke seg at godkjenning av eksamensbesvarelsene skjer med lokale myndigheters deltagelse.
 
På den store dagen satt festtalerne i kø på første rad i skyggen under telttaket, og ‘for åpen mikrofon’ overgikk de hverandre i ros til UPLIFT. Denne gang med taler av 5-6 politiske ledere fra tå til topp – heriblant et kvinnelig parlamentsmedlem – og ikke mindre enn 3 norske venner av UPLIFT! [Med oversettelse til Alur sprakk vel tidsrammen for “UPLIFT and Norway Partners” aldri så lite (– i programmet satt til kl. 2:10–2.25 p.m.)...  

Dramatisert: Sykdom, bekymring, og omsorgUtover de mangfoldige innslag av sang og dans i programmet, sto seremoniene mer enn før i teaterets tegn; sketsjer som dramatiserte alle sider av UPLIFTs omfattende opplæring – fra tavleundervisning og kurering av malaria til witchcraft og alkoholmisbruk. Mest imponerende ble dette i en lokal landsbyseremoni ‘dagen før dagen’ der det ene dramaet fulgte det andre (under et enormt mangotre) helt til fire scener med indre sammenheng utspilte seg parallelt. Avansert! 

vandrepokalHelt nytt av året var utdeling av en hedersbevisning ifm. juniorungdommens plass i UPLIFT-programmet. Islandske Edvard Jónsson – vårt ‘assosierte medlem’ av VUP – tok etter Uganda-besøket i fjor et initiativ sammen med ungdom på Island til å skaffe penger til en vandrepokal til beste håndballag (jenter) og fotballag (gutter). Årets finaler, mellom de beste to lagene i Zombo og i Nebbi, ble spilt i tilknytning til det lokale landsbyarrangementet. I en halvt improvisert miniseremoni kunne Edvard, til ungdommens store overraskelse og begeistring, overrekke ‘The UPLIFT Youth Cup’ – som jentelaget og guttelaget får passe på et halvt år hver, i 2014. 
 

Nødhjelp eller utviklingshjelp?

Desember 2013
Verden har mange mørke skyer i horisonten.

Når noen er i nød vil vi gjerne hjelpe. Når nød rammer som katastrofe, må det en global dugnad til. Før var dette et sjeldent skippertak, nå ser det ut til å bli noe vi må regne med. På Filippinene ble 13 millioner direkte og indirekte berørt av tyfonen. 

Men så finnes det også solskinnshistorier.
Historien om UPLIFT er en av dem. Her er nøden av en annen art. Det er en historie om nødvendigheten av kunnskap – både for å bekjempe egen fattigdom og for å stå rustet til å hjelpe andre.

Det er ingen motsetning mellom behovene. Her har verdensborgere et dobbelt ansvar.

For om vi stiller spørsmålet:
Nødhjelp eller utviklingshjelp? – så må svaret i dag bli:
“Ja takk, og vær så snill, begge deler.”

På ‘bistandsspråket’ skilles det gjerne mellom nødhjelp og utviklingshjelp. Nødhjelp skal møte et akutt behov – for mat, medisin, rent vann og tak over hodet – som følge av krig eller naturkatastrofe eller at avlinger slår feil i områder hvor folk allerede lever på eksistensminimum.

Utviklingshjelp har mer langsiktige mål, der folk som har mulighet til selv å forbedre sine livsbetingelser får ‘drahjelp’. Ved siden av å holde nøden fra livet i den daglige kamp mot fattigdommen er slik hjelp også forebyggende. Vi som er venner av UPLIFT vet noe om dette.

dameETTER AT vi gikk inn i desember har vi fått vite at 2.005 (!) voksne har vært oppe til eksamen for å få prøvet og bekreftet sine nyervervede kunnskaper. Vi vet at evnen til å lese og skrive er døråpneren til en større verden. Men vi vet også at ett års opplæring under trærne har gitt hver og en av disse to tusen et veritabelt nøkkelknippe til konkret deltagelse i den lokale samfunnsbygging. Til sammen gir disse kunnskapene motivering og mulighet til å skue utover gamle grenser.

Om en måned vil åtte av oss få møte dem. De, på sin side, vet at vi kommer på besøk og vil vente i nysgjerrighet, og undres over hva slags folk vi kan være, som har hjulpet dem uten å kjenne dem. Da skal vi hilse fra dere andre også. I den anledning har jeg gjort meg en refleksjon, sett fra denne nordlige, overflodens breddegrad.

Les hele medlemsbrevet her

500 kroner betyr opplæring til10 personer i ett år

Oktober 2013
For det er ikke til å komme forbi: Alt frivillig og ulønnet arbeid til tross, er det stadig noe som koster penger. Her er noen eksempler på enkeltutgifter i 2013 (pr. person).

 • Et lærehefte på eget morsmål: 9 kroner
  (til odel og eie, men til glede for flere)
 • En ungdoms ‘årsandel’ i en fotball: 3 kroner (når man spiller på lag)
 • Eksamensutgifter: 2 kroner (trykte oppgaver, oppsyn, retting, m.m.)
 • Avgangsseremoni og signert vitnesbyrd: 3 kroner
  (men av uvurderlig verdi)

Disse er jo de små utgiftene. Og det finnes noen flere slike. Men det som koster er transport til fjerntliggende klasser og et måltid – 8 ganger i måneden for lærere og koordinatorer, gjennom læreårets hhv. 10 og 11 måneder. Og til månedlige samlinger, pedagogiske ‘refresher courses’. Det ganske spesielle for 2013 (se August-brevet) var investeringen i to mopeder. Men den utgiften vil fordele seg på flere år fremover. Når vi tar hensyn til det, vil samlet kostnad for året, regnet pr. elev, ligge under 50 kroner!

Eller uttrykt på en annen måte: Et bidrag på 500 kroner betyr opplæring til lese- og skrivekyndighet og andre betydelige ferdigheter til 10 personer – med ringvirkninger som oppløfter andre som også sliter med å holde fattigdommen fra livet. Da er det ikke lenger vi – eller du – som har ballen. Den har de selv, og de spiller den videre.

Styret i Venner av fotballkampUPLIFT har satt seg fore å bidra til årets budsjett med
kr. 60.000 ($ 10.000) som utgjør to tredjedeler. Pr. 1. august er det overført $ 7.200 til UPLIFT og vi har to måneder senere ikke nådd opp til de neste $ 1.000 som burde sendes. Skal vi håpe på at opprettelsen av nettsted for vår forening (fortsatt uten medlemskontingent) vil bringe flere medlemmer og nye frivillige bidrag? (NÅ er det nok du som har ballen).

les hele medlemsbrevet her

 

UPLIFT’s første motoriserte transport

MotorsykkelAugust 2013
Det overbringes en varm takk fra UPLIFT’s Hizzaya Hissani, etter at de for ti dager siden mottok $ 2.000 fra Venner av UPLIFT. Med denne overførselen er VUP’s bidrag pr. 1. august kommet opp i $ 7.200, av årets budsjetterte $ 10.000. Pengene kom ‘at a very right time’, ifølge Hizzaya. Etter innkjøp av mopeder til de to koordinatorene

(– UPLIFT’s første motoriserte transport siden begynnelsen i 2001 !) har han holdt igjen på utbetalinger der disse kan vente. Som Hizzaya hverdagslig uttrykker det: “[Personally] I can manage very well without money. I only worry when we do not have money for the project.” Vel, nå kan han slippe tøylene litt ut igjen.

Venner av UPLIFT | Org.nr: 998 871 034 | Margit Haslunds veg 26, 2614 Lillehammer - NORWAY | Tlf.: 0047 930 25 414