OM OSS / Formål - Visjon

Formål

VUP skal støtte lokale utviklingstiltak iverksatt av UPLIFT (Uganda Program of Literacy For Transformation) for å bekjempe analfabetisme og fattigdom med utgangspunkt i UPLIFTs arbeid i West Nile–regionen i Uganda. Dette arbeidet skjer gjennom opplæring til lese- og skrivekyndighet på eget morsmål og i andre ferdigheter som tjener samfunnsutviklingen på grasrotnivå. Kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper.

Visjon

VUP ser for seg UPLIFTs arbeid i West Nile–regionen som fundament for å sikre kvinnene selvbestemmelse og innflytelse, og å gi ungdommen nye ferdigheter og motivering til tjeneste for lokalsamfunnet. UPLIFTs program kan tjene som forbilde for integrert lese– og skriveopplæring som bidrar til bærekraftig utvikling i landsbyområder i Uganda.

“Literacy does not only concern reading and writing, [it is] also about personal dignity, the right to participate, the empowerment of the marginalized and excluded and the opportunity to learn in a variety of ways and settings.”

(Ugandas folketellingsrapport 2002)

 

Venner av UPLIFT | Org.nr: 998 871 034 | Margit Haslunds veg 26, 2614 Lillehammer - NORWAY | Tlf.: 0047 930 25 414