Venner av UPLIFT ble opprettet høsten 2012

Vi tar navnet bokstavelig – i ’venner’ ligger det en forståelse av at dette er en hjertesak.

Derfor er vår felles innsats ulønnet og frivillig – i samme ånd og praksis som arbeidsinnsatsen til UPLIFTs medarbeidere. Venner av UPLIFT har 0% ’overhead’-utgifter!

Enhver som ønsker å støtte opp om UPLIFTs virksomhet kan bli medlem av VUP (Venner av UPLIFT). Det er ingen medlemskontingent og ingen forpliktelse utover den moralske støtte – som primært betyr solidaritet med fattige kvinner i Uganda. Men det er verdt å understreke at frivillige bidrag fra medlemmene går uavkortet til UPLIFTs arbeid! (minus bankoverføringsgebyr 4 ganger i året).

VUP er registrert i Brønnøysund-registeret som frivillig organisasjon, med vedtekter, valgt styre og egen bankkonto. Styret opprettholder dette nettstedet, som også har informasjon og artikler på engelsk. Videre sendes det ut ’månedsbrev’ annen hver måned. Disse og rapporter fra UPLIFT holder medlemmene jevnlig oppdatert. Årsmøtet i juni gir anledning til sosial kontakt og erfaringsutveksling ’på tvers’.

VUP har lagt til rette for medlemmer som ønsker å bli med til Uganda og avgangsseremonien i West Nile i januar for siste års ’learners’. Da samles elever, familiemedlemmer og lokale landsbyboere – ofte i et tusentall – til årets store fest med sang, dans, stolthet og optimisme. Utdeling av vitnesbyrd og demonstrasjon av skrivekyndighet hører med. Å få være med på å oppleve dette er en erfaring for livet.

 
venner lager mat
 
Venner av UPLIFT | Org.nr: 998 871 034 | Margit Haslunds veg 26, 2614 Lillehammer - NORWAY | Tlf.: 0047 930 25 414